БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ КГСГ - Полет 1986 Варна - Варна

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Последни състезания

Учредяване

 

Първата  организация на гълъбовъди на спортни гълъби е учредена на  07.01.1979г. в гр.Силистра.

 

 

Учредителите приемат организацията да се казва "Вестоносец на мира".

 

 

 

На това учредително събрание е избрано и първото ръководство в състав:
Председател – Росен Илиев
Секретар-касиер – Иван Коларов

Учредители:

1. Росен Илиев – гр.Силистра

2. Георги Мичев – гр. Силистра

3. Иван Златев – гр. Силистра

4. Михаил Николов – гр.Силистра

5. Васил Йорданов – гр. Силистра

6. Слави Колев – гр. Силистра

7. Кольо Тупанов – гр.Силистра

8. Камен Емилов – гр. Силистра                                          

9. Драгомир Желясков – гр. Силистра

10. Георги Рацов – гр.Тутракан                   

11. Михаил Методиев – гр.Тутракан

12. Георги Зобов – гр.Варна

13. Стоян Димов – гр.Нова Загора

14. Димитър Димитров – гр.Нова Загора

15. Веселин Димов – гр.Нова Загора

16. Иван Чобанов – гр. Стара Загора

17. Иван Петров – гр. Стара Загора

18. Боян Кожухаров – гр.Разград

19. Кольо Славов – гр.Разград

20. Станимир Статев – гр. Горна Оряховица

21. Борис Велев – гр.София

22. Иван Коларов – гр.София

23. Димитър Рангачев – гр.София

24. Димитър Станчев – гр.Русе

25. Даци Джамбазов – гр.Русе

26. Константин Методиев – гр.Русе

27. Божидар Иванов – гр.Варна

28. Динко Йорданов – гр.Нова Загора

29. Никола Николов – гр.Плевен

 

Първите български участия в олимпиадите на FCI:

•Осемнадесета олимпиада в гр.Прага- Чехия(28 -30.01.1983г.) завоюват в категория „Standart“  10 и 20място при мъжките гълъби и 61; 62 и 82място при женските гълъби
•Деветнадесета олимпиада гр.Катовице – Полша

 

 

 

 

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на дата 01.09.2018 год беше регистрирана /възстановена/ Българска Федерация на спортните гълъби /Bulgarian Racing Pigeon Federation BRPF/.
Целта на БФСГ е да развива и популяризира високо спортно майсторство в гълъбовъдния спорт, като се зачитат и съблюдават основните човешки ценности като равноправие, право на информираност, уважение към хората и към гълъбите, спортсменство, прозрачност, коректност, стриктно спазване на законови и счетоводни разпоредби и отчетност и т. н.
Ръководството на Федерацията зачита и уважава плановете и ангажиментите на колегите състезатели за сезон 2019 г. но Българска Федерация на Спортните Гълъби възнамерява да организира състезателен календар за 2019 г. За целта се разработва ултрамодерен интернет сайт, заимстван от най-добрите практики на колегите в Европа.
Федерацията ще издава и собствено списание.
Всеки клуб е добре дошъл за членство във БФСГ.
Периодично ще продължим да Ви информираме за дейността си.

 

С Уважение:
Ръководство на БФСГ