БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ КГСГ - Полет 1986 Варна - Варна

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Последни състезанияГълъбовъди

Клубове КГСГ - Полет 1986 Варна
Гълъбовъди Ивелин Савов
Ширина/Дължина 43:14:38.88/27:58:54.84

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цар Калоян (28.04.2024)  BG031148/2023  150111,725  28.04.2024 09:37:03  1282.458  19(284)  90,476(186,842)  5(30)  210(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG038445/2022  150111,725  28.04.2024 09:37:35  1276.645  20(294)  95,238(193,421)  5(30)  210(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG038446/2022  150111,725  28.04.2024 09:37:37  1276.276  21(295)  100(194,079)  5(30)  210(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG038423/2022  150111,725  28.04.2024 09:38:03  1271.594  22(299)  104,762(196,711)  5(30)  210(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG038417/2022  150111,725  28.04.2024 09:38:27  1267.300  23(306)  109,524(201,316)  5(30)  210(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG001809/2022  150111,725  28.04.2024 09:38:29  1266.947  24(308)  114,286(202,632)  5(30)  210(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG001777/2022  150111,725  28.04.2024 09:39:58  1251.275  25(326)  119,048(214,474)  5(30)  210(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG038081/2022  150111,725  28.04.2024 09:41:05  1239.742  29(345)  138,095(226,974)  5(30)  210(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG52280/2021  150111,725  28.04.2024 09:43:35  1214.663  34(377)  161,905(248,026)  5(30)  210(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG039583/2022  150111,725  28.04.2024 09:43:38  1214.172  35(378)  166,667(248,684)  5(30)  210(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG001800/2022  150111,725  28.04.2024 09:44:38  1204.430  37(393)  176,19(258,553)  5(30)  210(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG001840/2022  150111,725  28.04.2024 09:44:45  1203.300  38(394)  180,952(259,211)  5(30)  210(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG005082/2023  150111,725  28.04.2024 09:46:40  1185.089  39(414)  185,714(272,368)  5(30)  210(1520)  Клубно(В група) 
Цар Калоян (28.04.2024)  BG005188/2023  150111,725  28.04.2024 09:47:02  1181.675  40(416)  190,476(273,684)  5(30)  210(1520)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG031148/2023  183697,311  05.05.2024 09:37:03  1445.866  18(25)  86,124(13,943)  5(34)  209(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG038445/2022  183697,311  05.05.2024 09:37:35  1439.826  19(30)  90,909(16,732)  5(34)  209(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG038446/2022  183697,311  05.05.2024 09:37:37  1439.442  20(33)  95,694(18,405)  5(34)  209(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG038423/2022  183697,311  05.05.2024 09:38:03  1434.575  22(40)  105,263(22,309)  5(34)  209(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG038417/2022  183697,311  05.05.2024 09:38:27  1430.108  25(49)  119,617(27,328)  5(34)  209(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG001809/2022  183697,311  05.05.2024 09:38:29  1429.740  26(53)  124,402(29,559)  5(34)  209(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG001777/2022  183697,311  05.05.2024 09:39:58  1413.415  30(86)  143,541(47,964)  5(34)  209(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG038081/2022  183697,311  05.05.2024 09:41:05  1401.382  32(112)  153,11(62,465)  5(34)  209(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG52280/2021  183697,311  05.05.2024 09:43:35  1375.155  36(185)  172,249(103,179)  5(34)  209(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG039583/2022  183697,311  05.05.2024 09:43:38  1374.640  37(187)  177,033(104,294)  5(34)  209(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG001800/2022  183697,311  05.05.2024 09:44:38  1364.430  40(212)  191,388(118,238)  5(34)  209(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG005082/2023  183697,311  05.05.2024 09:46:40  1344.123  43(269)  205,742(150,028)  5(34)  209(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG005188/2023  183697,311  05.05.2024 09:47:02  1340.533  45(281)  215,311(156,721)  5(34)  209(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG005050/2023  183697,311  05.05.2024 09:48:15  1328.733  46(313)  220,096(174,568)  5(34)  209(1793)  Клубно(В група) 
Слобозия (05.05.2024)  BG005066/2023  183697,311  05.05.2024 09:49:28  1317.138  48(345)  229,665(192,415)  5(34)  209(1793)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG038081/2022  262174,447  12.05.2024 09:02:25  1614.206  8(114)  30,189(63,616)  6(37)  265(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG038446/2022  262174,447  12.05.2024 09:02:38  1612.062  9(119)  33,962(66,406)  6(37)  265(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG038088/2022  262174,447  12.05.2024 09:06:15  1576.989  17(168)  64,151(93,75)  6(37)  265(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG038425/2023  262174,447  12.05.2024 09:06:18  1576.515  18(169)  67,925(94,308)  6(37)  265(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG005068/2023  262174,447  12.05.2024 09:06:58  1570.217  20(180)  75,472(100,446)  6(37)  265(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG001838/2022  262174,447  12.05.2024 09:08:43  1553.930  22(200)  83,019(111,607)  6(37)  265(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG52209/2021  262174,447  12.05.2024 09:09:01  1551.172  23(201)  86,792(112,165)  6(37)  265(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG005057/2023  262174,447  12.05.2024 09:10:22  1538.880  29(219)  109,434(122,21)  6(37)  265(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG001809/2022  262174,447  12.05.2024 09:10:59  1533.336  30(225)  113,208(125,558)  6(37)  265(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BELG4029723/2017  262174,447  12.05.2024 09:11:42  1526.933  32(236)  120,755(131,696)  6(37)  265(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG005024/2023  262174,447  12.05.2024 09:12:47  1517.363  36(254)  135,849(141,741)  6(37)  265(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG001810/2022  262174,447  12.05.2024 09:13:41  1509.500  41(275)  154,717(153,46)  6(37)  265(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG038422/2022  262174,447  12.05.2024 09:13:48  1508.484  42(283)  158,491(157,924)  6(37)  265(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG001813/2022  262174,447  12.05.2024 09:14:18  1504.156  44(289)  166,038(161,272)  6(37)  265(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG001777/2022  262174,447  12.05.2024 09:14:52  1499.279  45(291)  169,811(162,388)  6(37)  265(1792)  Клубно(В група) 
Галати (12.05.2024)  BG005070/2023  262174,447  12.05.2024 09:16:22  1486.528  51(323)  192,453(180,246)  6(37)  265(1792)  Клубно(В група) 
Миток (19.05.2024)  BG52238/2021  364195,082  19.05.2024 12:25:39  1069.118  22(198)  85,938(119,134)  6(39)  256(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BELG4029728/2017  364195,082  19.05.2024 12:28:28  1060.350  24(240)  93,75(144,404)  6(39)  256(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG039589/2022  364195,082  19.05.2024 12:33:26  1045.237  33(304)  128,906(182,912)  6(39)  256(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG001818/2022  364195,082  19.05.2024 12:34:30  1042.046  37(316)  144,531(190,132)  6(39)  256(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG005083/2023  364195,082  19.05.2024 12:34:40  1041.548  38(318)  148,438(191,336)  6(39)  256(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG005044/2023  364195,082  19.05.2024 12:34:47  1041.203  39(319)  152,344(191,937)  6(39)  256(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG038439/2022  364195,082  19.05.2024 12:38:19  1030.788  42(342)  164,063(205,776)  6(39)  256(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG038440/2022  364195,082  19.05.2024 12:39:33  1027.204  44(348)  171,875(209,386)  6(39)  256(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG001834/2022  364195,082  19.05.2024 12:39:34  1027.154  45(349)  175,781(209,988)  6(39)  256(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG031153/2023  364195,082  19.05.2024 12:39:38  1026.963  46(350)  179,688(210,59)  6(39)  256(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG005050/2023  364195,082  19.05.2024 12:41:25  1021.823  47(362)  183,594(217,81)  6(39)  256(1662)  Клубно(Национално) 
Миток (19.05.2024)  BG001775/2022  364195,082  19.05.2024 12:44:13  1013.858  49(382)  191,406(229,844)  6(39)  256(1662)  Клубно(Национално) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG005070/2023  387013,082  26.05.2024 10:44:22  1410.567  4(155)  17,241(112,974)  6(32)  233(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG038440/2022  387013,082  26.05.2024 10:44:32  1409.714  7(159)  30,172(115,889)  6(32)  233(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG0020132/2020  387013,082  26.05.2024 10:44:34  1409.540  8(161)  34,483(117,347)  6(32)  233(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG038420/2022  387013,082  26.05.2024 10:44:36  1409.370  9(162)  38,793(118,076)  6(32)  233(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG005083/2023  387013,082  26.05.2024 10:44:56  1407.663  12(169)  51,724(123,178)  6(32)  233(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG005050/2023  387013,082  26.05.2024 10:44:57  1407.576  13(170)  56,034(123,907)  6(32)  233(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG039589/2022  387013,082  26.05.2024 10:51:27  1375.069  21(266)  90,517(193,878)  6(32)  233(1372)  Клубно(В група) 
Васлуй 1 (26.05.2024)  BG052236/2021  387013,082  26.05.2024 11:01:08  1329.334  35(350)  150,862(255,102)  6(32)  233(1372)  Клубно(В група) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG031153/2023  523743,871  02.06.2024 14:03:11  1020.579  2(39)  14,388(37,718)  6(32)  139(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG038075/2022  523743,871  02.06.2024 14:27:05  975.164  10(95)  71,942(91,876)  6(32)  139(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG039589/2022  523743,871  02.06.2024 14:47:19  939.759  13(134)  93,525(129,594)  6(32)  139(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG001799/2022  523743,871  02.06.2024 15:00:56  917.347  15(158)  107,914(152,805)  6(32)  139(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG001884/2022  523743,871  02.06.2024 15:31:14  871.116  24(201)  172,662(194,391)  6(32)  139(1034)  Клубно(Национално) 
Ботошани / Ro (02.06.2024)  BG005070/2023  523743,871  02.06.2024 15:54:14  839.020  28(218)  201,439(210,832)  6(32)  139(1034)  Клубно(Национално) 
Медика (15.06.2024)  BG039589/2022  837201,598  15.06.2024 16:43:45  1364.076  4(46)  55,556(37,582)  2(48)  72(1224)  Клубно(Национално) 
Медика (15.06.2024)  BG001777/2022  837201,598  15.06.2024 16:44:47  1361.784  6(53)  83,333(43,301)  2(48)  72(1224)  Клубно(Национално) 
Медика (15.06.2024)  BG020140/2020  837201,598  15.06.2024 17:03:01  1322.558  13(136)  180,556(111,111)  2(48)  72(1224)  Клубно(Национално) 
Медика (15.06.2024)  BG001884/2022  837201,598  15.06.2024 17:07:07  1314.047  14(154)  194,444(125,817)  2(48)  72(1224)  Клубно(Национално) 
Медика (15.06.2024)  BG005044/2023  837201,598  15.06.2024 17:08:50  1310.517  16(160)  222,222(130,719)  2(48)  72(1224)  Клубно(Национално) 
Медика (15.06.2024)  BG005050/2023  837201,598  15.06.2024 17:10:34  1306.970  17(173)  236,111(141,34)  2(48)  72(1224)  Клубно(Национално) 
Медика (15.06.2024)  BG001799/2022  837201,598  15.06.2024 17:17:59  1292.012  19(204)  263,889(166,667)  2(48)  72(1224)  Клубно(Национално) 
Медика (15.06.2024)  BG38074/2022  837201,598  15.06.2024 17:18:31  1290.948  20(208)  277,778(169,935)  2(48)  72(1224)  Клубно(Национално) 
Белск Подлянски (29.06.2024)  BG001884/2022  1120211,738  01.07.2024 06:49:43  542.813  3(95)  46,154(133,053)  3(40)  65(714)  Клубно(Национално) 
Белск Подлянски (29.06.2024)  BG005047/2023  1120211,738  03.07.2024 17:23:25  236.760  9(156)  138,462(218,487)  3(40)  65(714)  Клубно(Национално) 
Белск Подлянски (29.06.2024)  BG020140/2020  1120211,738  05.07.2024 11:25:42  174.823  13(197)  200(275,91)  3(40)  65(714)  Клубно(Национално) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG001884/2022  Мъжки  344,633  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG001884/2022  Мъжки  453,261  2024  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория C - дълги разстояния над 500 км.  BG001884/2022  Мъжки  344,633  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG001884/2022  Мъжки  171,971  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG020140/2020  Мъжки  311,111  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG001884/2022  Мъжки  19  258,87  2024  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG001884/2022  Мъжки  12  171,971  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG020140/2020  Мъжки  34  311,111  2024  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      1231,906  2024  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      42  1231,906  2024  Многогодишни  Една година  Национално