БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КГСГ - Полет Варна 1986

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Братя Янсен
Гълъбовъди Венцислав Василев
Ширина/Дължина 42:35:44.4/22:58:04.4

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Цалапица (14.05.2023)  BG019238/2022  139297,09  14.05.2023 10:02:25  1137.890  8(34)  10,825(22,208)  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица (14.05.2023)  BG019259/2022  139297,09  14.05.2023 10:02:26  1137.741  9(35)  12,179(22,861)  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица (14.05.2023)  BG009108/2020  139297,09  14.05.2023 10:02:27  1137.583  10(36)  13,532(23,514)  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица (14.05.2023)  BG019256/2022  139297,09  14.05.2023 10:33:23  908.165  22(107)  29,77(69,889)  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица (14.05.2023)  BG010668/2021  139297,09  14.05.2023 10:34:19  902.668  23(111)  31,123(72,502)  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица (14.05.2023)  BG019240/2022  139297,09  14.05.2023 10:55:48  792.361  45(164)  60,893(107,12)  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица (14.05.2023)  BG010697/2021  139297,09  14.05.2023 10:56:04  791.160  46(165)  62,246(107,773)  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица (14.05.2023)  BG010684/2021  139297,09  14.05.2023 11:38:28  637.612  72(291)  97,429(190,072)  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица (14.05.2023)  BG039775/2022  139297,09  14.05.2023 13:23:06  431.127  97(401)  131,258(261,92)  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица (14.05.2023)  BG009436/2020  139297,09  14.05.2023 13:49:30  398.561  105(427)  142,084(278,903)  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица (14.05.2023)  BG019229/2022  139297,09  14.05.2023 14:13:36  372.851  121(444)  163,735(290,007)  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица (14.05.2023)  BG019219/2022  139297,09  14.05.2023 14:33:11  354.281  129(454)  174,56(296,538)  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Цалапица (14.05.2023)  BG019209/2022  139297,09  14.05.2023 15:25:50  312.442  145(472)  196,211(308,295)  14(28)  739(1531)  Клубно(В група) 
Чирпан (20.05.2023)  BG009108/2020  198072,185  20.05.2023 09:52:58  1253.883  18(22)  46,512(24,202)  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан (20.05.2023)  BG019256/2022  198072,185  20.05.2023 09:53:56  1246.262  35(39)  90,439(42,904)  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан (20.05.2023)  BG019232/2022  198072,185  20.05.2023 09:53:57  1246.129  37(41)  95,607(45,105)  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан (20.05.2023)  BG010684/2021  198072,185  20.05.2023 09:53:59  1245.870  38(42)  98,191(46,205)  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан (20.05.2023)  BG022633/2021  198072,185  20.05.2023 09:55:33  1233.710  61(70)  157,623(77,008)  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан (20.05.2023)  BG019229/2022  198072,185  20.05.2023 09:56:28  1226.704  74(92)  191,214(101,21)  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан (20.05.2023)  BG010697/2021  198072,185  20.05.2023 09:59:31  1203.962  86(122)  222,222(134,213)  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан (20.05.2023)  BG019238/2022  198072,185  20.05.2023 09:59:38  1203.114  89(126)  229,974(138,614)  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан (20.05.2023)  BG010654/2021  198072,185  20.05.2023 09:59:44  1202.383  92(130)  237,726(143,014)  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан (20.05.2023)  BG019253/2022  198072,185  20.05.2023 09:59:50  1201.654  97(135)  250,646(148,515)  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан (20.05.2023)  BG019259/2022  198072,185  20.05.2023 09:59:54  1201.165  99(137)  255,814(150,715)  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан (20.05.2023)  BG019220/2022  198072,185  20.05.2023 09:59:56  1200.925  103(141)  266,15(155,116)  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан (20.05.2023)  BG019235/2022  198072,185  20.05.2023 09:59:58  1200.678  104(142)  268,734(156,216)  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан (20.05.2023)  BG019217/2022  198072,185  20.05.2023 10:00:36  1196.088  112(160)  289,406(176,018)  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Чирпан (20.05.2023)  BG019245/2022  198072,185  20.05.2023 10:01:52  1187.006  123(180)  317,829(198,02)  13(26)  387(909)  Клубно(В група) 
Радево (29.05.2023)  BG009108/2020  255216,785  29.05.2023 10:19:52  1380.543  2(2)  5,666(2,457)  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево (29.05.2023)  BG019231/2022  255216,785  29.05.2023 10:19:59  1379.677  3(3)  8,499(3,686)  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево (29.05.2023)  BG010697/2021  255216,785  29.05.2023 10:20:23  1376.700  8(9)  22,663(11,057)  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево (29.05.2023)  BG019235/2022  255216,785  29.05.2023 10:31:16  1300.355  34(59)  96,317(72,482)  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево (29.05.2023)  BG010684/2021  255216,785  29.05.2023 10:31:58  1295.734  38(66)  107,649(81,081)  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево (29.05.2023)  BG010654/2021  255216,785  29.05.2023 10:32:40  1291.145  43(75)  121,813(92,138)  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево (29.05.2023)  BG039761/2022  255216,785  29.05.2023 10:33:51  1283.464  53(87)  150,142(106,88)  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево (29.05.2023)  BG039775/2022  255216,785  29.05.2023 10:38:37  1253.416  79(132)  223,796(162,162)  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Радево (29.05.2023)  BG009252/2020  255216,785  29.05.2023 10:40:06  1244.353  88(154)  249,292(189,189)  14(27)  353(814)  Клубно(В група) 
Драганци (05.06.2023)  BG019217/2022  329415,953  05.06.2023 10:45:50  1287.621  35(59)  97,765(56,84)  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Драганци (05.06.2023)  BG010697/2021  329415,953  05.06.2023 10:45:53  1287.369  37(61)  103,352(58,767)  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Драганци (05.06.2023)  BG039773/2022  329415,953  05.06.2023 10:53:10  1251.737  72(146)  201,117(140,655)  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Драганци (05.06.2023)  BG009108/2020  329415,953  05.06.2023 10:58:10  1228.399  96(202)  268,156(194,605)  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Драганци (05.06.2023)  BG009252/2020  329415,953  05.06.2023 10:58:12  1228.247  98(204)  273,743(196,532)  15(35)  358(1038)  Клубно(В група) 
Бургас (11.06.2023)  BG019248/2022  364435,385  11.06.2023 10:32:58  1335.090  10(12)  36,63(11,988)  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас (11.06.2023)  BG009108/2020  364435,385  11.06.2023 10:33:00  1334.928  11(13)  40,293(12,987)  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас (11.06.2023)  BG009252/2020  364435,385  11.06.2023 10:49:11  1260.224  50(89)  183,15(88,911)  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас (11.06.2023)  BG019219/2022  364435,385  11.06.2023 10:52:44  1244.941  68(144)  249,084(143,856)  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Бургас (11.06.2023)  BG019238/2022  364435,385  11.06.2023 10:52:47  1244.729  69(146)  252,747(145,854)  12(46)  273(1001)  Клубно(Национално) 
Китен (24.06.2023)  BG019233/2022  395392,163  24.06.2023 11:01:35  1311.056  13(33)  144,444(192,982)  5(9)  90(171)  Клубно(В група) 
Китен (24.06.2023)  BG019217/2022  395392,163  24.06.2023 11:01:35  1311.056  14(34)  155,556(198,83)  5(9)  90(171)  Клубно(В група) 
Китен (24.06.2023)  BG009252/2020  395392,163  24.06.2023 11:01:39  1310.765  15(35)  166,667(204,678)  5(9)  90(171)  Клубно(В група) 
Созопол (01.07.2023)  BG010668/2021  388356,334  01.07.2023 10:49:58  1294.664  14(22)  90,323(38,938)  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол (01.07.2023)  BG019238/2022  388356,334  01.07.2023 10:50:00  1294.521  15(23)  96,774(40,708)  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол (01.07.2023)  BG019233/2022  388356,334  01.07.2023 10:50:02  1294.379  16(24)  103,226(42,478)  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол (01.07.2023)  BG019217/2022  388356,334  01.07.2023 10:51:14  1289.222  20(28)  129,032(49,558)  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол (01.07.2023)  BG010697/2021  388356,334  01.07.2023 10:51:21  1288.722  22(30)  141,935(53,097)  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол (01.07.2023)  BG009252/2020  388356,334  01.07.2023 10:54:19  1276.157  25(35)  161,29(61,947)  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол (01.07.2023)  BG039761/2022  388356,334  01.07.2023 10:55:22  1271.769  31(44)  200(77,876)  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол (01.07.2023)  BG009108/2020  388356,334  01.07.2023 10:55:25  1271.561  32(45)  206,452(79,646)  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол (01.07.2023)  BG010654/2021  388356,334  01.07.2023 10:55:36  1270.800  34(47)  219,355(83,186)  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Созопол (01.07.2023)  BG019229/2022  388356,334  01.07.2023 10:56:35  1266.725  37(55)  238,71(97,345)  11(32)  155(565)  Клубно(Национално) 
Бърлад (09.07.2023)  BG009247/2020  554477,068  09.07.2023 14:10:05  1108.770  1(13)  16,393(34,121)  5(40)  61(381)  Клубно(Национално) 
Бърлад (09.07.2023)  BG010668/2021  554477,068  09.07.2023 14:11:32  1105.564  2(15)  32,787(39,37)  5(40)  61(381)  Клубно(Национално) 
Поморие (09.07.2023)  BG019228/2022  378534,6  09.07.2023 11:09:53  1221.540  12(12)  91,603(57,692)  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Поморие (09.07.2023)  BG009108/2020  378534,6  09.07.2023 11:14:41  1202.908  15(15)  114,504(72,115)  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Поморие (09.07.2023)  BG019238/2022  378534,6  09.07.2023 11:18:03  1190.173  18(18)  137,405(86,538)  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Поморие (09.07.2023)  BG019217/2022  378534,6  09.07.2023 11:18:07  1189.923  19(19)  145,038(91,346)  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Поморие (09.07.2023)  BG009252/2020  378534,6  09.07.2023 11:22:34  1173.507  22(23)  167,939(110,577)  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Поморие (09.07.2023)  BG019233/2022  378534,6  09.07.2023 11:22:37  1173.325  24(25)  183,206(120,192)  11(19)  131(208)  Клубно(В група) 
Радево 2 (16.07.2023)  BG010668/2021  255197,389  16.07.2023 08:58:17  1355.273  3(4)  23,438(19,9)  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2 (16.07.2023)  BG009252/2020  255197,389  16.07.2023 08:59:28  1346.804  16(20)  125(99,502)  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2 (16.07.2023)  BG019238/2022  255197,389  16.07.2023 08:59:30  1346.570  17(21)  132,813(104,478)  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2 (16.07.2023)  BG019228/2022  255197,389  16.07.2023 09:01:09  1334.947  20(24)  156,25(119,403)  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2 (16.07.2023)  BG009108/2020  255197,389  16.07.2023 09:01:11  1334.717  21(25)  164,063(124,378)  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2 (16.07.2023)  BG039772/2022  255197,389  16.07.2023 09:02:42  1324.210  22(27)  171,875(134,328)  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2 (16.07.2023)  BG019233/2022  255197,389  16.07.2023 09:03:12  1320.784  33(38)  257,813(189,055)  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Радево 2 (16.07.2023)  BG010697/2021  255197,389  16.07.2023 09:03:14  1320.558  34(39)  265,625(194,03)  10(20)  128(201)  Клубно(В група) 
Тулча (23.07.2023)  BG009247/2020  546950,566  23.07.2023 17:33:53  777.048  7(13)  175(76,471)  6(21)  40(170)  Клубно(В група) 
Тулча (23.07.2023)  BG022633/2021  546950,566  23.07.2023 20:24:42  625.301  13(28)  325(164,706)  6(21)  40(170)  Клубно(В група) 
Несебър (23.07.2023)  BG019238/2022  385663,193  23.07.2023 12:13:42  1032.013  7(7)  86,42(54,688)  7(9)  81(128)  Клубно(В група) 
Несебър (23.07.2023)  BG019233/2022  385663,193  23.07.2023 12:13:52  1031.552  8(8)  98,765(62,5)  7(9)  81(128)  Клубно(В група) 
Несебър (23.07.2023)  BG019228/2022  385663,193  23.07.2023 12:14:23  1030.130  11(11)  135,802(85,938)  7(9)  81(128)  Клубно(В група) 
Несебър (23.07.2023)  BG009252/2020  385663,193  23.07.2023 12:19:21  1016.642  20(20)  246,914(156,25)  7(9)  81(128)  Клубно(В група) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009108/2020  Мъжки  125,293  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019238/2022  Мъжки  297,237  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG010697/2021  Неуточнен  319,38  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009252/2020  Женски  517,187  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019217/2022  Мъжки  12  529,318  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019233/2022  Женски  558,669  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009252/2020  Женски  1155,368  2023  Многогодишни  Две години  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009108/2020  Мъжки  142,806  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG010697/2021  Неуточнен  364,907  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019238/2022  Мъжки  10  451,862  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009252/2020  Женски  27  636,081  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009108/2020  Мъжки  125,293  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019238/2022  Мъжки  17  297,237  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG010697/2021  Неуточнен  319,38  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009252/2020  Женски  35  517,187  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019217/2022  Мъжки  28  529,318  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG019233/2022  Женски  22  558,669  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG009252/2020  Женски  23  1155,368  2023  Многогодишни  Две години  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019238/2022  Мъжки  11  327,788  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019217/2022  Мъжки  12  353,3  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009108/2020  Мъжки  359,353  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019233/2022  Женски  369,614  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009252/2020  Женски  417,685  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019238/2022  Мъжки  20  327,788  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019217/2022  Мъжки  22  353,3  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009108/2020  Мъжки  37  359,353  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG019233/2022  Женски  20  369,614  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG009252/2020  Женски  37  417,685  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019238/2022  Мъжки  10  297,237  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019217/2022  Мъжки  13  529,318  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019233/2022  Женски  10  558,669  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019238/2022  Мъжки  18  451,862  2023  Едногодишни  Една година  FCI 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019238/2022  Мъжки  22  297,237  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019217/2022  Мъжки  44  529,318  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG019233/2022  Женски  39  558,669  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория H - многогодишни гълъби  BG009252/2020  Женски  780,884  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория H - многогодишни гълъби  BG009252/2020  Женски  780,884  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      1096,491  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      30  1096,491  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      815,994  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      24  815,994  2023  Многогодишни  Една година  Национално